Wijziging examinering sprinklerinstallaties

Vanaf december 2018 worden alle Sprinklerexamens afgenomen op basis van de nieuwe NEN-EN 12845:2015 en NEN 1073:2018.

  • Laatst bewerkt 27 augustus 2020