Lid examencommissie REOB-examens

Voor de examencommissie REOB-examens (Onderhoudsdeskundige Draagbare en Verrijdbare Blusmiddelen en Onderhoudsdeskundige Droge Blusleidingen) heeft CertoPlan de volgende vacatures vacant

  • lid examencommissie

Om in aanmerking te komen voor een functie binnen de examencommissie dient u te voldoen aan het functieprofiel examencommissielid dat u hier kunt lezen.

Heeft u interesse in deze functie? Mail dan uw brief met curriculum vitae naar CertoPlan, t.a.v. Rob van der Zanden, secretaris examencommissie, examens@certoplan.nl.  
CertoPlan streeft er naar de procedure voor 1 december 2022 af te ronden.

  • Laatst bewerkt 30 april 2024