Overgangsregeling Sprinklerexamens


Inleiding


Als gevolg van ontwikkelingen in de sprinklerbranche sluiten de huidige kwalificaties
(functieomschrijvingen) niet meer aan bij de behoefte(n) vanuit de markt. Om deze
reden zijn er nieuwe kwalificaties opgesteld te weten Junior Engineer Sprinklertechniek
en Engineer Sprinklertechniek- die de huidige Aankomend Sprinklertechnicus en
Sprinklertechnicus vervangen.


Op moment van publicatie van deze overgangsregeling worden er examens afgenomen
van Aankomend Sprinklertechnicus en Sprinklertechnicus. Deze examens worden
vervangen door Junior Engineer Sprinklertechniek en Engineer Sprinklertechniek. Voor
deze nieuwe kwalificaties zijn beroepscompetentieprofielen opgesteld welke de toets-
en eindtermen Aankomend Sprinklertechnicus en Sprinklertechnicus vervangen. De
nieuwe beroepscompetentieprofielen worden door de opleiders respectievelijk de
examencommissie gebruikt voor het samenstellen van opleidingen en examens.


Behaalde diploma’s ten aanzien van de Aankomend Sprinklertechnicus en
Sprinklertechnicus blijven van kracht.


In mei 2022 wordt het eerste examen Junior Engineer Sprinklertechniek afgenomen en
in december 2022 het eerste examen van de Engineer Sprinklertechniek. De examens
voor de Aankomend Sprinklertechnicus en de Sprinklertechnicus worden vanaf dat
moment enkel nog afgenomen voor herexamenkandidaten.


Deze overgangsregeling is opgesteld om ook na mei 2022, kandidaten die voor mei
2022 niet geslaagd zijn, alsnog in de gelegenheid te stellen om op basis van de oude
kwalificaties het diploma Aankomend Sprinklertechnicus of Sprinklertechnicus te behalen.


Overgangsfasen


Aankomend Sprinklertechnicus

Nieuwe kandidaten doen vanaf mei 2022 examen voor Junior Engineer Sprinklertechniek;

Kandidaten die voor mei 2022 een examen hebben gemaakt en voor één of meer
onderdelen niet geslaagd zijn, kunnen binnen 24 maanden tot uiterlijk december 2023
voor Aankomend Sprinklertechnicus een herexamen maken op basis van de oude
eind- en toetstermen.


Sprinklertechnicus

Nieuwe kandidaten doen vanaf december 2022 examen voor Engineer Sprinklertechniek;

Kandidaten die voor december 2022 een examen hebben gemaakt en voor één of meer
onderdelen niet geslaagd zijn, kunnen gedurende binnen 24 maanden tot uiterlijk mei
2024 voor Sprinklertechnicus een herexamen maken op basis van de oude eind- en
toetstermen.


Aankomend Sprinklertechnicus naar Engineer Sprinklertechniek

De eisen die worden gesteld vanuit het de beroepscompetentieprofiel Junior
Engineer Sprinklertechniek zijn zwaarder dan die tot op heden zijn gesteld
aan de Aankomend Sprinklertechnicus. Hierdoor is de aansluiting van
Aankomend Sprinklertechnicus op Engineer Sprinklertechniek niet volledig.
Met betrekking tot het afgeven van het diploma Engineer Sprinklertechniek
wordt echter het behaalde diploma Aankomend Sprinklertechnicus gelijk
gesteld aan het diploma van de Junior Engineer Sprinklertechniek.

Aanvullend moeten de kandidaten met het diploma Aankomend Sprinklertechnicus, die
vanaf december 2022 opgaan voor het examen Engineer Sprinklertechniek, voor
aanvang van het examen op de hoogte zijn van de verschillen (en deze beheersen)
tussen de Aankomend Sprinklertechnicus en de Junior Engineer Sprinklertechniek.


Verschillen tussen opleiders


Doordat opleiders hun eigen opleidingscurriculum bepalen, kan er niet eenduidig
worden vastgesteld of dat er inmiddels in het verleden wel of niet (delen van) de
aanvullende eisen zijn onderwezen. Het eigen maken van de ontbrekende materie
zal mogelijk door opleiders worden aangeboden, kijk hiervoor op de website van
de opleider en/of neem hiervoor contact op met de beoogde opleider.
De verschillen tussen cursus oude- en nieuwe stijl kan door de opleiders worden
gepubliceerd.

Beroepscompetentieprofiel Junior Enigineer Sprinklertechniek
Beroepscompetentieprofiel Engineer Sprinklertechniek

  • Laatst bewerkt 21 februari 2022