ID-BMI

Brandmeldinstallaties of brandmeldcentrales worden steeds meer verplicht in zowel nieuwe als bestaande gebouwen. Deze dienen te worden geleverd, onderhouden en beheerd door een erkend brandbeveiligingsbedrijf.

Voor wie is het diploma Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties geschikt?

Het examen Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties (ID-BMI) is bedoeld voor medewerkers van (erkende) installatiebedrijven/branddetectiebedrijven die betrokken zijn bij het aanleggen van gecertificeerde brandmeldinstallaties.

Na het behalen van het diploma Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties heeft u kennis van de grondbeginselen van brand, branduitbreiding en rookverspreiding en de beveiliging daartegen. U herkent de componenten van brandmeld- en ontruimingsalarmsystemen en weet de toepassingen daarvan. Daarnaast heeft u ook kennis van de normering op het gebied van het installeren van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties, zodat u in staat bent om het installatieontwerp op een juiste wijze om te kunnen zetten in een concreet gemonteerde installatie. Tot slot heeft een installateur een uitgebreidere kennis van, en vakbekwaamheid in het installeren van een brandmeldinstallatie.

LET OP: Dit examen is in het certificatieschema Installeren BMI-OAI 6.0 vervangen door het examen Installatiedeskundige Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties. Het examen voor enkel Brandmeldinstallaties wordt aangeboden tot 1 oktober 2022.

  • Laatst bewerkt 21 april 2023