Examenprijzen met ingang van 1 januari 2022

Onderstaand vindt u de prijzen die worden gehanteerd voor de examens vanaf 1 januari 2022, deze prijzen zijn exclusief btw.

ExamenPrijs 2021Prijs 2022
Blusinstallaties
Aankomend Sprinklertechnicus (AST)€ 419,00€ 425,00
AST Deelexamen Meerkeuzevragen€ 135,00€ 135,00
AST Deelexamen Hydraulisch Rekenen€ 182,00€ 185,00
AST Deelexamen Ontwerpen€ 207,00€ 210,00
   
Sprinklertechnicus (SPR)€ 419,00€ 425,00
SPR Deelexamen Meerkeuzevragen€ 135,00€ 135,00
SPR Deelexamen Hydraulisch Rekenen€ 182,00€ 185,00
SPR Deelexamen Ontwerpen€ 207,00€ 210,00
   
Sprinkler voor leidinggevend monteur (SLM)€ 276,00€ 276,00
Blusmiddelen
Onderhoudsdeskundige Draagbare Blusmiddelen (ODB)€ 424,00€ 424,00
ODB Deelexamen theorie€ 128,00€ 128,00
ODB Deelexamen praktijk€ 296,00€ 296,00
   
Onderhoudsdeskundige verrijdbare blusmiddelen (OVB)€ 323,00€ 323,00
OVB Deelexamen theorie€ 128,00€ 128,00
OVB Deelexamen praktijk€ 195,00€ 195,00
   
Onderhoudsdeskundige droge blusleidingen 1-jarig onderhoud (ODDB 1-jr)€ 121,00€ 125,00
   
Onderhoudsdeskundige droge blusleidingen 5-jarig onderhoud (ODDB 5-jr)€ 208,50€ 225,00
ODDB 5-jr Deelexamen theorie€ 121,00€ 125,00
ODDB 5-jr Deelexamen praktijk€ 87,50€ 100,00

Brandmeld- en ontruimingsinstallaties
Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties (ID BMI) CertoPlan-STEBS-examen€ 159,00€ 135,00

Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties (OD BMI)€ 378,00€ 380,00
OD BMI Deelexamen meerkeuzevragen€ 135,00€ 135,00
OD BMI Deelexamen open vragen€ 158,00€ 160,00
OD BMI Deelexamen projectopdracht€ 179,00€ 180,00

Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties (PD BMI)€ 378,00€ 380,00
PD BMI Deelexamen meerkeuzevragen€ 135,00€ 135,00
PD BMI Deelexamen open vragen€ 158,00€ 160,00
PD BMI Deelexamen projectopdracht€ 179,00€ 180,00

PD OAI Luidalarm type A (PD OAI A)€ 515,00€ 515,00
PD OAI Luidalarm type B (PD OAI B)€ 468,00€ 515,00
PD OAI Deelexamen meerkeuzevragen€ 135,00€ 135,00
PD OAI Deelexamen open vragen€ 214,00€ 214,00
PD OAI Deelexamen projectopdracht Type B€ 236,00€ 190,00
PD OAI Deelexamen projectopdracht Type A€ 147,50€ 190,00
PD OAI Deelexamen rekenopdracht, alleen type A€ 147,50€ 130,00

Brandpreventie en -veiligheid
Aankomend brandpreventie deskundige (ABD)€ 159,00€ 159,00

Bouwkundige Brandveiligheid (BBV)€ 209,00€ 209,00

Brandpreventie deskundige I (BPD I)€ 468,00€ 465,00
BPD I Deelexamen meerkeuzevragen€ 135,00€ 135,00
BPD I Deelexamen open vragen€ 214,00€ 214,00
BPD I Deelexamen projectopdracht€ 236,00€ 236,00
Rookbeheersingssystemen
Installatiedeskundige Rookbeheersingsystemen (ID RBS)€ 369,00€ 375,00
   
Onderhoudsdeskundige Rookbeheersingsystemen (OD RBS)€ 369,00€ 375,00
   
Ontwerpdeskundige Rookbeheersingsystemen (OW RBS)€ 528,00€ 540,00
OW RBS Deelexamen meerkeuzevragen€ 138,00€ 135,00
OW RBS Deelexamen open vragen€ 223,00€ 225,00
OW RBS Deelexamen ontwerpopdracht€ 298,00€ 295,00
  • Laatst bewerkt 15 november 2021